Blog Ślubny takethisring.pl

Cele

Celem było stworzenie typowego bloga, gdzie główna treść strony będzie prezentowana w formie artykułów. Dużą wagę należało przyłożyć do samego wyglądu strony i sposobu prezentacji treści.